Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Urząd Miejski w Olecku

Adres:

Plac Wolności 3
19- 400 Olecko

Telefon: +48 520 21 68  

Fax: 87 520 25 58

E-mail: um@um.olecko.pl