Partycypacja w planowaniu przestrzennym

Najnowsze

Spacer przestrzenny w ramach projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym” realizowanego przez gminę Olecko

Zainteresowani mieszkańcy, w ramach realizowanego projektu, uczestniczyli w spacerze przestrzennym po terenie, dla którego opracowywany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1.  
Spacer odbył się w maju 2017 r. W spacerze, poza mieszkańcami, uczestniczyli również: przewodnik spaceru, konsultanci ds. projektu oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku.

Przebieg spaceru:
- odbycie spaceru prowadzonego przez branżowych fachowców,
- panel dyskusyjny wraz z zebraniem wniosków,
- sporządzenie formularza obserwacji.

Teren opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 położony jest pomiędzy linią kolejową, obwodnicą Olecka i ul. 11 Listopada w Olecku – droga do Giżycka.

Powrót